Loading...
Videndeling 2017-10-30T11:35:57+00:00

Du kan hjælpe viden sprede sig og blive guld værd

Afhold møder ud fra principperne om koordinering og udvikling frem for produktion.

Begræns tiden i mødelokalet og hold jer til den stillede dagsorden.

Deltag ikke i møder uden dagsorden, og stil krav om at vide, hvad der forventes, at du bidrager med ved at deltage i mødet.

Vær nærværende i din deltagelse og del din viden, når du kan bidrage med noget unikt.

Sørg for at udvikling af medarbejdere, sker ud fra teorien om, at alle skal gøre det, de er bedst til.

Det er med til at styrke den enkelte, men også fællesskabet.

Det får alle til at trives bedre, når deres værdier anerkendes og kompetencer udnyttes optimalt.

Berig dine kolleger med din viden. Lad dem endelig kalde dig en nørd.

Vær stolt af din viden og lad din passion skinne igennem i dit arbejde.

Samarbejde mellem kolleger på tværs af afdelinger og teams styrkes af, at alle er åbne omkring deling af viden.

Tag ikke “gebyrer” for din viden, men lad alle låne gratis i din vidensbank.

Del din viden med samarbejdspartnere, leverandører og konkurrenter.
Det kommer tifold tilbage, når du har allermest brug for det.

Det handler om værdifuld vidensdeling med dit nærmeste netværk.

Disse 4 gyldne principper gør viden en værdifuld ressource alle får glæde af, og som du ikke kan løbe tør for.

Besøg vidensbanken og bliv rigere nu

Lederens fordele

Større overblik
Mere respekt
Bedre resultater,
Højere trivsel
Tillid og åbenhed

Medarbejderens fordele

Større overblik
Frihed og tillid
Mere nærvær
Højere effektivitet
Bedre trivsel

Teamets fordele

Større åbenhed
Bedre samarbejde
Mere respekt for hinanden
Større tryghed
Mere hjælpsomhed

Du behøver ikke opfinde den dybe tallerken hver gang.

TAG GENVEJEN

Fokuseret tilstedeværelse skaber bedre resultater og højere trivsel

Det handler om at hjælpe dine medarbejdere med at få en bæredygtig arbejdsdag, hvor de altid har overblik, yder en optimal indsats og har plads til at være nærværende.

Autentiske ledere kan skabe teams, der drives og trives med en attitude af positivt engagement og effektiv vedholdenhed, så arbejdsdagen føles givende for både medarbejderne og lederen.

Drømmen for alle er arbejdsdage, hvor ingen er i tvivl om deres rolle.
De trives med den og udvikler sig proportionelt ved løbende at evaluere egne indsatser og turde agere uden for sin komfortzone.

Der er en fælles motivation for at yde en optimal performance hver dag, da tid og opgaver er tydeligt prioriteret og planlagt ud fra virksomhedens værdier og mål.

Der arbejdes i flow så opgaveløsningen føles værdifuld og effektiv uanset opgavens størrelse.
Overskud og trivsel hos den enkelte vil være stigende samtidig med at der skabes robusthed og øget kapacitet i organisationen.

Jeg kalder det ”Presence Performance”, og har en mission om, at det bliver en respekteret måde at arbejde på i alle niveauer i organisationen.

Se aktuelle workshops

VIL DU INSPIRERES YDERLIGERE INDEN FOR VIDENDELING, MØDEKULTUR OG OPGAVESTYRING?
– SÅ FØLG MIG PÅ:

Eller tilmeld dig

VIDENS
MAGASINET

.

Fornavn:

E-mail: